Castratie / Sterilisatie

BIJ ONS IS EEN FOKVERBOD AAN DE ORDE BIJ ALLE HONDEN DIE ALS HUISHOND WORDEN VERKOCHT. Wij verkopen onze pups onder contract. Onze pups zijn bij het verhuizen nog niet gecastreerd / gesteriliseerd

lilo in het klein | ParkstadDoodles | parkstad Doodles

Vanuit Australië worden pups al met 7 weken gecastreerd/gesteriliseerd. Wij vinden dit te jong en gelukkig is het hier in Nederland mogelijk via de rasvereniging om onze Australian Labradoodle puppy’s onder contract te verkopen.

Dit houdt in dat we al onze pups de kans geven op te groeien en dat deze vóór de leeftijd van 16 maanden gecastreerd / gesteriliseerd moeten worden. Met een gekochte huishond mag namelijk NOOIT voor nakomelingen worden gezorgd.
Australian Labradoodle puppy’s welke niet aangekocht zijn om mee te fokken, moeten worden gecastreerd of gesteriliseerd voordat zij 16 maanden oud zijn. Chemische castratie of sterilisatie is niet toegestaan. Fokhonden worden wel verkocht (aan geregistreerde fokkers), maar zijn duurder en er worden op een andere manier geselecteerd. Ze zijn verplicht later aan alle medische testen te voldoen voor ze ingezet mogen worden in een fokprogramma.

Zelfs één onbedoeld nestje is ook fokken en is uitdrukkelijk niet toegestaan. Met een gekochte huishond mag NOOIT voor nakomelingen worden gezorgd. Eigenaren van een NIET voor het fokken bedoelde pup (huishond) dienen:

1. een bewijs van castratie/sterilisatie (verklaring en factuur van de neutralisatie met een stempel en handtekening van de uitvoerende, geregistreerde dierenarts met daarop eveneens vermeldt de datum van uitvoering en het chipnummer van de hond) aan de fokker te overhandigen binnen de gestelde termijn van 16 maanden. Het advies hierbij is om teefjes tussen de 6 en 9 maanden te laten steriliseren om de kans op complicaties te verminderen bij de operatie. Reutjes rond de puberteit (meestal rond de 8 maanden). Bij een teef die loops is altijd 2,5 maand wachten na de loopsheid voordat er geopereerd word.

2. een boete te betalen van tenminste € 10.000 indien deze de sterilisatie / castratieplicht niet naleeft binnen de gestelde termijn van 16 maanden, hetgeen dat ook in de koopovereenkomst tussen de fokker en de pupkoper zal zijn opgenomen, overeengekomen en voor akkoord getekend.

3. te verklaren dat de pup niet ingezet zal worden als fokhond. Ook niet voor een eenmalig (gelegenheid) nestje.

Al onze honden hebben een stamboom vanuit de rasvereniging. Deze ontvangt U na het overleggen van castratie/sterilisatie bewijs (zoals hierboven benoemd) van Uw hond.