Privacy Beleid

keyboard, privacy, computer keyboard parkstaddoodles privacy verklaring
ParkstadDoodles vindt Uw privacy erg belangrijk. Wij zullen Uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring leggen wij aan U uit welke gegevens wij van U verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt U lezen wat Uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over Uw privacy kunt U contact opnemen met info@parkstaddoodles.nl. Wanneer wij Uw gegevens buiten de EU verwerken zullen wij zorg dragen voor passende maatregelen.

Voeg je header hier toe

Artikel 1 – Wie zijn wij ?

 

ParkstadDoodles, gevestigd aan Europaweg-Zuid 410 te Landgraaf. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83424687.

Artikel 2 – Welke gegevens gebruiken wij ?

 

Hier kunt U een overzicht vinden van de gegevens die wij van U verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van U te mogen verwerken en hoe lang Wij deze gegevens zullen bewaren.

 

Wij verwerken Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail en overige gegevens die van belang kunnen zijn voor uitvoering van de overeenkomst. U kunt hierbij denken aan de gegevens die via de vragenlijst naar voren komen, zoals Uw gezins- en werksamenstelling, woonsituatie en gezondheidsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om van U een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 3 jaar na het overlijden van de hond. Om Uw aankoop te beheren zullen wij Uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, betalingsgegevens, koopovereenkomst en intakeformulier tot 7 jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering van de overeenkomst.

 

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en sociaal media kanalen om pups aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin de foto’s van pups en foto’s van de honden uit ons fokprogramma.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij Uw naam, eventuele bedrijfsnaam, kennelnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, e-mailadres en telefoonnummer. Zonder deze gegevens kunnen wij Uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van U verwijderen.

 

Mocht U onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij Uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor U te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten tot 3 jaar na het overlijden van de hond bewaren. ParkstadDoodles heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van U te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij gebruiken Uw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en sociaal media account voor direct marketing en sociaal media account. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra U aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden of tot 3 jaar na het overlijden van de hond. Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om Uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen Uw gebruik van de website tracken met een Facebook Pixel en zijn aan de bewaartermijnen van Facebook gebonden.

 

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan Uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee U de website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen Uw apparaten niet beschadigen.

 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroep statistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven. Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van Uw bericht met eventueel de naam van Uw hond. Met het plaatsen van Uw bericht worden deze gegevens zichtbaar. Testimonials over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang en bewaren wij totdat U een verzoek indient tot verwijdering.

 

Artikel 3 – Hoe verkrijgen wij deze gegevens ?

 

Bovenstaande gegevens hebben wij van U als klant of websitebezoeker verkregen, omdat U deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Artikel 4 – Welke rechten heeft U met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft U een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die U door ons heeft laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijden een verzoek indienen bij ParkstadDoodles om Uw gegevens in te zien.

  2. Wijziging – Als U op basis van inzage Uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of       verwijderen, kunt U hiertoe een verzoek indienen.

  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van Uw gegevens kunt U bezwaar maken.

  4. Gegevensoverdracht – Mocht U Uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij Uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van Uw expliciete toestemming, heeft U het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij U kunnen leveren.

Om gebruik te maken van Uw rechten kunt U een verzoek sturen naar info@parkstaddoodles.nl. Wij zullen Uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan Uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij U laten weten waarom wij Uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 – Wie ontvangen Uw gegevens ?

 

ParkstadDoodles zal Uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Wij zullen Uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Met Uw expliciete toestemming delen wij Uw contactgegevens met kopers van pups uit hetzelfde nest, zodat U contact kunt onderhouden.

Artikel 6 – Slotbepalingen

 

Wij raden U aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als U vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij Uw gegevens gebruiken, kunt U een e-mail sturen naar info@parkstaddoodles.nl. Als U een klacht heeft over de manier waarop wij met Uw gegevens om gaan kunt U ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt U contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met vriendelijke groet, Team ParkstadDoodles.